Remote Controller Manager

Remote Controller Manager 1.1205

Miễn phí
Control LG Cinema 3D Smart TV from the PC
Người dùng đánh giá
3.4  (5 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
1.1205.315 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
LG Electronics Inc.
Use your computer as a remote control for your LG Cinema 3D Smart TV and navigate across channels, change volume or mute TV, switch modes, etc. Requires both devices to be using the same WiFi network.
Chương trình này là LG Remote Controller Manager cho ATI. Tắt màn hình máy tính vào điều khiển của LG điện ảnh 3 CHIỀU thông Minh TV. Cậu sẽ cần cặp những ứng dụng của LG TV. Miễn là bạn máy tính và thông minh TV kết nối với nhà Wi-Fi mạng, đây là một đính. Một khi nó tìm thấy nó, chỉ gõ "kết nối"
Thông tin được cập nhật vào: